2008-11-08

Vägen


Bilder från inledningen av bygget - anläggning av väg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar